ITM Sp. z o.o. zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wdrożenie procesów wzorniczych w firmie ITM Sp. z o.o. – etap II”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Celem projektu było wdrożenie w ITM Sp. z o.o. procesów projektowych
i wzorniczych opartych o metodykę User-centered Design oraz wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

Kluczowymi efektami realizacji projektu było wytworzenie nowego produktu opartego o innowacyjne technologie, wdrożenie systemu szkoleniowego opartego o mechanizmy grywalizacyjne, jak również wdrożenie systemu obsługi posprzedażowej.

Wartość projektu: 821 640,00 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 453 600,00 PLN

Etapy realizacji projektu: